LỊCH HĐ TUẦN 12

THỨ HAI
•05/11/2018
Sinh hoạt bình thường
THỨ BA
•06/11/2018
• Sinh hoạt bình thường
THỨ TƯ
•07/11/2018
• Sinh hoạt bình thường

THỨ NĂM
•08/11/2018
Sáng: 07 giờ 30 phút Họp trực tuyến Hiệu trưởng, CTCĐ, TB TTND
Chiều: 13 giờ 30 phút Họp giao ban Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (THCS Quới Điền)
THỨ SÁU
•09/11/2018
• Sinh hoạt bình thường

THỨ BẢY
•10/11/2018
Giao lưu Trường Tiểu học Thạnh Phong B

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

TRUYỆN CƯỜI

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Ngọc Ẩn)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Liên kết website

  Đạo đức Hồ Chí Minh


  NHÂN SỰ 2017-2018

  1.Đào Xuân Hồng
  • Sinh ngày: …-…-1968
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Chức vụ hiện nay: Hiệu trưởng
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  2.Nguyễn Thị Mỹ Linh
  • Sinh ngày: …-…-1973
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Chức vụ hiện nay: Phó Hiệu trưởng
  • Kiêm nhiệm: Phó Bí thư chi bộ
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  3.Trương Thành Sự
  • Sinh ngày: …-…-1958
  • Ngày vào ngành:…-…-19
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV dạy Đạo đức An Điền + TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  • Nghỉ hưu 31/01/2018
  4.Phan Thị Tố Hoa
  • Sinh ngày: …-…-1968
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV dạy lớp 1/4, sáng An Điền
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  5.Nguyễn Thị Bé
  • Sinh ngày: …-…-1969
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV dạy lớp 1/2, sáng An Hòa
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  6. Trần Thị Thủy
  • Sinh ngày: …-…-1966
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV dạy lớp 1/3, sáng An Điền
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  7. Nguyễn Thị Hoàng
  • Sinh ngày: …-…-1964
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV dạy lớp 33, sáng An Hòa
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  8. Lê Thị Nhiễu
  • Sinh ngày: …-…-1963
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV dạy Giúp em học tốt TV, Thủ công
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  9. Phạm Văn Lý
  • Sinh ngày: …-…-1959
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV dạy Đạo đức An Hòa + TT
  • Kiêm nhiệm: Phổ cập
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: THSP
  10. Nguyễn Văn Trường
  • Sinh ngày: …-…-1967
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV dạy Đạo đức
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  11. Phù Ngọc Bưởi
  • Sinh ngày: …-…-1972
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Chức vụ hiện nay: GV lớp 23, chiều Trung tâm
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  12. Phan Văn Hoàng
  • Sinh ngày: …-…-1976
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV lớp 5/2, sáng Trung tâm
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  13. Trần Thị Phấn
  • Sinh ngày: …-…-1969
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Kiêm nhiệm: Tổ phó
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV lớp 2/1, sáng TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  14. Huỳnh Thị Trúc
  • Sinh ngày: …-…-1974
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV lớp 1/5, sáng An Ninh
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHSP
  15. Đặng Hồng Xích
  • Sinh ngày: …-…-1959
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV lớp 2/5, sáng An Ninh
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: THSP
  16. Lê Thị Minh Phượng
  • Sinh ngày: …-…-1972
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Kiêm nhiệm: Tổ trưởng
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV lớp 2/3, sáng An Điền
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐSP
  17. Trần Thị Song
  • Sinh ngày: …-…-1966
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV lớp 3/5, chiều An Ninh
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  18. Nguyễn Huy Phong
  • Sinh ngày: …-…-1969
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ: GV dạy Thể dục lớp 4, 5
  • Kiêm nhiệm: Chủ tịch CĐ
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  19. Lê Thị Trúc Linh
  • Sinh ngày: …-…-1969
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 1/1, sáng Trung tâm
  • Kiêm nhiệm: Tổ trưởng
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  20. Trần Bình Triệu
  • Sinh ngày: …-…-1958
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ: Bài tập phát triển năng lực toán 2, 3
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  21. Trần Thị Kim Thoa
  • Sinh ngày: …-…-1984
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 4/3, chiều An Điền
  • Kiêm nhiệm: Tổ phó
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  22. Nguyễn Thị Vân An
  • Sinh ngày: …-…-1988
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ: GV Tin học dạy lớp 3, 4, 5
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  23. Phạm Thị Ngọc Chân
  • Sinh ngày: …-…-1990
  • Ngày vào ngành:2002
  • Chức vụ hiện nay: GV Tiếng Anh dạy lớp 3, 4, 5

  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHNN
  24. Nguyễn Thị Bạch Trinh
  • Sinh ngày: …-…-1971
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 4/1, chiều Trung tâm
  • Kiêm nhiệm: Tổ trưởng + Thủ quỹ CĐ
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  25. Nguyễn Thị Kim Chung
  • Sinh ngày: …-…-1970
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 5/2, chiều Trung tâm
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  26. Trần Thị Hiền
  • Sinh ngày: …-…-1971
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 4/4, chiều An Ninh
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  27. Nguyễn Thị Hoài Thơ
  • Sinh ngày: …-…-1976
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 4/2, chiều An Hòa
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  28. Trần Văn Trớn
  • Sinh ngày: …-…-1960
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ: GV dạy LS - Đl 4, 5
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  29. Trần Thanh Nhã
  • Sinh ngày: …-…-1960
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ: GV Mĩ thuật (20 tiết)
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  30. Bùi Thị Thu Hiền
  • Sinh ngày: …-…-1972
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 5/1, sáng Trung tâm
  • Kiêm nhiệm: Tổ trưởng + Phó CTCĐ
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  31.Phan Ngọc Ẩn
  • Sinh ngày: 25-09-1974
  • Ngày vào ngành:01-09-1997
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 3/1, chiều Trung tâm
  • Kiêm nhiệm: Tổ trưởng
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  32. Phù Ngọc Án
  • Sinh ngày: …-…-1970
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 5/4, sáng An Điền
  • Kiêm nhiệm: Tổ phó + UBKTCĐ
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  33. Trần Văn Tưởng
  • Sinh ngày: …-…-1973
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 5/4, sáng An Điền
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  34. Đặng Hoàng Nhi
  • Sinh ngày: …-…-1973
  • Ngày vào ngành:…-…-1996
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 3/3, sáng An Điền
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  35. Nguyễn Trường Chinh
  • Sinh ngày: …-…-1989
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ: Giúp em học tốt TV
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: THSP
  36. Phạm Minh Trọn
  • Sinh ngày: …-…-1960
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ: GV Âm nhạc
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: THSP
  37. Nguyễn Thị Xuân Liễu
  • Sinh ngày: …-…-1968
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ: Giáo viên lớp 3/4
  • Kiêm nhiệm: Tổ phó
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐSP
  38. Lê Thị Huỳnh Lê
  • Sinh ngày: …-…-19…
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ: TV - TB
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH, THVT
  39. Phạm Thị Duyên
  • Sinh ngày: …-…-19…
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ: Kế Toán
  • Kiêm nhiệm: Tổ trưởng VP + KT - VT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: TC
  40.Nguyễn Thị Nhung
  • Sinh ngày: …-…-19…
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ: Y tế
  • Kiêm nhiệm: Thủ quỹ
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: THYT
  41.Nguyễn Hữu Danh
  • Sinh ngày: …-…-1993
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ: : Giáo viên Thể dục
  • Kiêm nhiệm: TPT Đội
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  42.Nguyễn Thị Hồng
  • Sinh ngày: …-…-1963
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ: Giáo viên dạy Đạo đức, TN&XH
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  • Nghỉ hưu 28/02/2018
  43.Phạm Thị Kiều Oanh
  • Sinh ngày: …-…-1965
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Chức vụ hiện nay: Giúp em học tốt TV 3
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  44.Phan Minh Thùy
  • Sinh ngày: …-…-1994
  • Ngày vào ngành: 01-11-2017
  • Nhiệm vụ: Giáo viên dạy TD kiêm TPT Đội
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHSPTH
  45. Đặng Văn Bé
  • Sinh ngày: …-…-19…
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Chức vụ hiện nay: Bảo vệ
  • Trình độ văn hóa: TNC 3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tài liệu giới thiệu chuẩn Hiệu trưởng theo Thông tư 14/TT-BGDĐT năm 2018

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Ngọc Ẩn (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:44' 04-04-2019
  Dung lượng: 687.4 KB
  Số lượt tải: 16
  Số lượt thích: 0 người
  GIỚI THIỆU NỘI DUNG
  CHUẨN HIỆU TRƯỞNG
  CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

  PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền
  Email. dthuyen@moet.edu.vn
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Nội dung chính
  Tiếp cận, nguyên tắc xây dựng Chuẩn HT
  GIỚI THIỆU
  CHUẨN
  HIỆU TRƯỞNG
  Những điểm mới trong Chuẩn HT
  Quá trình nghiên cứu và tiếp thu ý kiến
  Từ tháng 1/2017, Học viện Quản lý giáo dục chủ trì, kế thừa sản phẩm NC của DA THPT2
  Khảo sát, lấy ý kiến của CBQL 17 tỉnh, thành phố toàn quốc
  Thử nghiệm 2 vòng tại 4 tỉnh: Hòa Bình, ĐăkLăk, Hà Nam và Hưng Yên
  Lấy ý kiến chuyên gia
  - Ttrong nước: 06 chuyên gia độc lập do Bộ trưởng chỉ định; đại diện cán bộ quản lý Sở, Phòng GD, Hiệu trưởng tiểu học, THCS,THPT
  Ý kiến chuyên gia quốc tế: Ngân hàng Thế giới; Chuyên gia Australia (GD Martin Hayden); Chuyên gia Hoa Kỳ (Dr Thủy La)
  ý kiến về Dự thảo qua các kênh truyền thông, báo chí
  Khoảng 20 Hội thảo/ họp nhóm nghiên cứu với đại diện các Vụ bậc học, Vụ Pháp chế, các Hiệu trưởng giỏi do Bộ trưởng, Thứ trưởng chủ trì
  Thông cáo báo chí: 40 Báo đài
  Lấy ý kiến rộng rãi trên mạng: ý kiến 63 tỉnh, thành phố và những người quan tâm
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  QUẢN TRỊ TRƯỜNG HỌC
  LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Hiệu trưởng quản trị nhà trường vì kết quả học tập, giáo dục HS tốt hơn

  Chuyển từ dạy học truyền thụ kiến thức sang dạy học phát triển phẩm chất, năng lực HS, lấy học sinh làm trung tâm.
  Đó là một quy trình mang lại những thay đổi sâu sắc và tích cực trong mỗi cá nhân học sinh và cuối cùng mang lại những thay đổi tương tự ở cấp độ xã hội, chủ yếu thông qua giảng dạy, học tập sáng tạo và đổi mới.

  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Đổi mới quản trị trường học
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Đặc điểm của một nhà trường thành công
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Tiếp cận XD chuẩn HT: xây dựng trường học
  hướng tới kết quả GD HS
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Xây dựng chuẩn Hiệu trưởng theo tiếp cận năng lực
  Tập trung vào việc xác định các năng lực cần thiết để đạt được hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Hiệu trưởng
  Đánh giá năng lực nhằm vào quá trình, nỗ lực, và tiềm năng làm việc của Hiệu trưởng
  Từ kết quả đánh giá năng lực, cá nhân HT, cơ quan QLGD xây dựng kế hoạch phát triển năng lực của cá nhân HT/đội ngũ CBQLGD
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Xây dựng chuẩn Hiệu trưởng theo tiếp cận năng lực
  “Quản lý nguồn nhân lực dựa trên năng lực”


  Năng lực: Là một tập hợp các kiến thức, kỹ năng và thái độ liên quan với nhau:
  Có thể ảnh hưởng lớn tới khả năng hoàn thành công việc hay kết quả của một cá nhân
  Có thể được đo lường thông qua các chuẩn mà cộng đồng chấp nhận
  Có thể được cải tiến/phát triển thông qua các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Hệ thống năng lực của HT:
  mô hình T-Shape
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Các mức phát triển năng lực của HT
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Kinh nghiệm quốc tế
  Singapore
  Hoa Kỳ
  Australia
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Mô hình trường học tiên tiến của Singapore
  Kết quả(50%)
  Động lực (50%)  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Các giá trị cốt lõi của SEM
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Chuẩn Hiệu trưởng Hoa Kỳ
  S1. Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi;
  S2. Đạo đức nghề nghiệp;
  S3. Công bằng và văn hóa phản hồi
  S4. Chương trình, dạy học , GD và đánh giá HS;
  S5. Xây dựng công đồng trường học chăm sóc và hỗ trợ HS
  S6. Phát triển NLNN cá nhân GV,NV
  S7. Xây dựng cộng đồng NT phát triển NN
  S8. Gắng kết thực sự với GĐ,CĐ
  S9. Quản trị Tổ chức, CSVC, TC
  S10. Tiến bộ của nhà trường
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Thử nghiệm chuẩn
  Hòa Bình
  Hưng Yên
  Hà Nam
  ĐăkLăk
  (Xem Kết quả thử nghiệm chuẩn)
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  THỬ NGHIỆM VÀ LẤY Ý KIẾN VỀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG

  Nhóm nghiên cứu chuẩn Hiệu trưởng đã tham gia đoàn khảo sát, thử nghiệm chuẩn Hiệu trưởng
  Vòng 1. Tại Hòa Bình và ĐăkLăk
  Vòng 2. Tại Hưng Yên và Đak Lak.
  đối tượng Hiệu trưởng; CBQL Sở/Phòng GD&ĐT và giáo viên.
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Nội dung thử nghiệm và lấy ý kiến về dự thảo chuẩn HT

  Hiệu trưởng tự đánh giá theo phiếu số 1
  CBQL cấp trên trực tiếp đánh giá HT theo phiếu số 2
  Trưng cầu ý kiến giáo viên theo phiếu số 3
  Tất cả các đối tượng tham gia thử nghiệm góp ý cho chuẩn Hiệu trưởng.
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÒNG 2

  Hiệu trưởng tự đánh giá
  Mức 1 Mức 2 Mức 3
  Chung 4% 88% 8%.
  Đallak 9% 91% 2%
  Hưng Yên 88% 8%
  Cơ quan quản lý cấp trên
  Chung 14% 43% 43%
  ĐakLak: 20% 60% 20%
  Hưng Yên 1% 33% 56%

  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Các chỉ báo có ý kiến thống nhất HT-Cấp trên
  Các chỉ báo xếp bậc 3 có tỷ lệ cao
  1.Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
  7.1. Tổ chức tuyển sinh:
  7.2. Xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục
  Các chỉ báo xếp bậc 1 có tỷ lệ cao
  Chỉ báo 3.3. Ứng dụng khoa học - công nghệ trong công việc
  Chỉ báo 7.3. Phát triển chương trình giáo dục nhà trường
  Chỉ báo 9.3. Tham gia kiểm định và tổ chức cải thiện chất lượng giáo dục
  Chỉ báo 10.2. Xây dựng giá trị, chuẩn mực
  Chỉ báo 11.2. Kết nối và chia sẻ tri thức, kinh nghiệm giáo dục

  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Ý KIẾN GIÁO VIÊN ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG
  Các câu hỏi liên quan đến các chỉ báo được đồng ý ở mức cao:
  Chỉ báo 1. 1.HT gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
  Chỉ báo 3.1.  HT có trách nhiệm cao về kết quả hoạt động của nhà trường
  Chỉ báo 7.1. HT chỉ đạo tổ chuyên môn,GV xây dựng kế hoạch dạy học theo yêu cầu đổi mới GD
  Chỉ báo 6.3. Thực hiện tốt chế độ chính sách, Khích lệ CB GV, NV làm việc tốt

  Các câu hỏi liên quan đến các chỉ báo được đồng ý ở mức thấp:
  Chỉ báo 2.1. Dân chủ, công bằng, không vụ lợi
  Chỉ báo 4.1.  KHCL của trường có tuyên bố sứ mạng, giá trị cốt lõi và tầm nhìn đáp ứng mong đợi của GV, HS
  Chỉ báo 6.3. Tạo động lực làm việc cho GV, NV
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Kết quả thử nghiệm chuẩn HT tại 3 tỉnh Hòa Bình, Hà nam và ĐakLak
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN VỀ CHUẨN HT:
  1. Mục đích XD chuẩn
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN VỀ CHUẨN HT:
  2. Nội dung chuẩn
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Những điểm mới trong chuẩn HT PT 2018
  là gì?
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Phạm vi điều chỉnh:
  Chuẩn HT áp dụng thống nhất đối với hiệu trưởng trường tiểu học, hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là hiệu trưởng) (thay cho 2 chuẩn Hiệu trưởng của 2 cấp học trước đây).
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Chuẩn Hiệu trưởng
  Chuẩn Hiệu trưởng trường PT áp dụng đối với hiệu trưởng các trường:
  Trường tiểu học
  Trường trung học cơ sở
  Trường trung học phổ thông
  Trường phổ thông có nhiều cấp học
  Trường chuyên
  Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú
  Các tổ chức, cá nhân có liên quan
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Mục tiêu chung
  Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông nhằm phát triển phẩm chất, năng lực quản trị trường học của đội ngũ CBQL các cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục.
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Mục đích ban hành quy định
  chuẩn hiệu trưởng
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Cấu trúc của chuẩn HT

  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Chuẩn Hiệu trưởng trường phổ thông:
  5 tiêu chuẩn

  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Chỉ đạo phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện vi phạm đạo đức của giáo viên, nhân viên, học sinh;
  Chủ động sáng tạo trong xây dựng các nội quy, quy định về đạo đức nhà giáo trong nhà trường
  Thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo;
  Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo trong nhà trường;
  Có ảnh hưởng tích cực tới CBQL khác
  về tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đạo đức trong nhà trường.
  Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp
  ĐẠT
  KHÁ
  TỐT
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Ảnh hưởng, lan tỏa tư tưởng đổi mới đến mọi thành viên trong nhà trường
  Có tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường
  có ảnh hưởng tích cực tới đồng nghiệp là CBQLGD về đổi mới
  Tiêu chí 2. Tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường
  ĐẠT
  KHÁ
  TỐT
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Sáng tạo trong học tập và vận dụng phát triển NL bản thân
  - Đạt chuẩn trình độ ĐT, BD
  THường xuyên học tập, cập nhật phát triển chuyên môn
  Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân
  Tiêu chí 3. Năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân
  ĐẠT
  KHÁ
  TỐT
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  đổi mới, sáng tạo trong xây dựng, chỉ đạo lập kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch
  -Tổ chức xây dựng kế hoạch của trường, tổ chuyên môn, cá nhân theo quy định
  Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp về lập kế hoạch
  Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường
  ĐẠT
  KHÁ
  TỐT
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Đổi mới mới quản trị hoạt động DH&GD HS;
  GV thực hiện DH,GD HS hiệu quả
  Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh được nâng cao
  --chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học và giáo dục của nhà trường,
  tổ chức thực hiện dạy học và giáo dục học theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
  Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học sinh

  Tiêu chí 5. Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh
  ĐẠT
  KHÁ
  TỐT
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Sử dụng , đánh giá , phát triển NL giáo viên, nhân viên đúng chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo tinh gọn, hiệu quả;
  XD đề án vị trí việc làm; chủ động đề xuất tuyển dụng, sử dụng nhân sự theo quy định;
  Hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị nhân sự trong nhà trường.

  Tiêu chí 6. Quản trị nhân sự nhà trường
  ĐẠT
  KHÁ
  TỐT
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; phân cấp, ủy quyền cho các bộ phận, cá nhân trong nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ
  chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định cụ thể về tổ chức, hành chính trong nhà trường; thực hiện phân công, phối hợp giữa các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các bộ phận khác thực hiện nhiệm vụ theo quy định
  Tin học hóa các hoạt động quản trị tổ chức, hành chính của nhà trường; hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị tổ chức, hành chính của nhà trường.

  Tiêu chí 7. Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường
  ĐẠT
  KHÁ
  TỐT
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường
  XD và tổ chức thực hiện
  quy chế chi tiêu nội bộ, lập dự toán, thực hiện thu chi, báo cáo tài chính, kiểm tra tài chính, công khai tài chính của nhà trường theo quy định
  Huy động các nguồn tài chính hợp pháp theo quy định nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường; hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị tài chính nhà trường.
  Tiêu chí 8. Quản trị tài chính nhà trường
  ĐẠT
  KHÁ
  TỐT
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Khai thác, sử dụng hiệu quả CSVC,TB&CN trong dạy học, giáo dục học sinh của nhà trường
  XD và tổ chức thực hiện quy định về quản trị CSVC,TB&CN
  - Lập và thực hiện kế hoạch mua sắm, kiểm kê, bảo quản, sửa chữa CSVC,TB&CN DH theo quy định
  - Huy động các nguồn lực để tăng cường CSVC,TB,CN nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường;
  hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp
  Tiêu chí 9. Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh của nhà trường
  ĐẠT
  KHÁ
  TỐT
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  -Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng hiệu quả,
  - Khắc phục điểm yếu theo kết quả tự đánh giá của nhà trường
  chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường theo quy định
  Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển chất lượng bền vững;
  hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp
  Tiêu chí 10. Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường
  ĐẠT
  KHÁ
  TỐT
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  - Xây dựng được các điển hình tiên tiến về thực hiện nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử;
  - Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm
  Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường theo quy định
  - Tạo môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện trong nhà trường và
  - Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp
  Tiêu chí 11. Xây dựng văn hóa nhà trường
  ĐẠT
  KHÁ
  TỐT
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  khuyến khích mọi thành viên tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo vệ những cá nhân công khai bày tỏ ý kiến; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế dân chủ ở trong nhà trường
  chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở trường học theo quy định
  tạo lập được môi trường dân chủ trong nhà trường và hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường.
  Tiêu chí 12. Thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường
  ĐẠT
  KHÁ
  TỐT
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  khuyến khích các thành viên tham gia xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định của nhà trường về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường;
  chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy định của nhà trường về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường
  tạo lập được mô hình trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường và hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường
  Tiêu chí 13. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường
  ĐẠT
  KHÁ
  TỐT
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Phối hợp với CMHS hoặc người giám hộ của HS và các bên liên quan thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học nhà trường;
  Công khai, minh bạch các thông tin về kết quả thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học của nhà trường;
  Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy định của nhà trường về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường
  Giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan về thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học của nhà trường.
  Tiêu chí 14. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh
  ĐẠT
  KHÁ
  TỐT
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan trong thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh


  Tổ chức cung cấp thông tin về nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của HS và các bên liên quan;
  Tiếp nhận thông tin từ gia đình, xã hội về đạo đức, lối sống của HS
  Giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.
  Tiêu chí 15.
  Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
  ĐẠT
  KHÁ
  TỐT
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường theo quy định;


  Tổ chức cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về thực trạng, nhu cầu nguồn lực để phát triển nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan
  Huy động và sử dụng nguồn lực
  công khai, minh bạch, hiệu quả;
  giải quyết kịp thời các thông tin phản.
  Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường
  ĐẠT
  KHÁ
  TỐT
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) trong trường

  Giao tiếp thông thường bằng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh)
  - Sử dụng ngoại ngữ thành thạo (ưu tiên tiếng Anh);
  - Tạo môi trường phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) trong trường.
  Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ
  ĐẠT
  KHÁ
  TỐT
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Sử dụng được các phần mềm hỗ trợ quản trị nhà trường

  Sử dụng được một số công cụ công nghệ thông tin thông dụng trong quản trị nhà trường
  Tạo lập được môi trường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và quản trị nhà trường
  Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tin
  ĐẠT
  KHÁ
  TỐT
  Dựa vào "bản đồ năng lực" HT xây dựng chương trình bồi dưỡng HT
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  "bản đồ năng lực" CBQL trường tiểu học huyện A (theo từng cá nhân)
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Xây dựng phần mềm
  chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Các tính năng của phần mềm

  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Module khảo sát

  Cho phép các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cấp tại các huyện, tỉnh – thành phố vào hệ thống tự đánh giá theo 18 tiêu chí với các thang điểm từ mức 1 đến 3
  Cho phép các Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cấp cập nhật các minh chứng (được mã hóa) tương ứng với mức tự đánh giá lên hệ thống
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Module phê duyệt đánh giá

  Cho phép các phòng giáo dục và đào tạo vào phê duyệt, chỉnh sửa phần tự đánh giá của hiệu trưởng, phó hiệu trường trung học cơ sở và tiểu học thuộc địa bàn mình quản lý.
  Cho phép các Sở giáo dục và đào tạo vào phê duyệt, chỉnh sửa các phần tự đánh giá của các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thuộc địa bàn mình quản lý.
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Module báo cáo thống kê

  Phân cấp quyền sử dụng cho Bộ, Sở và các phòng xem được thống kê các bản tự đánh giá của các Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
  Thống kê phân loại được tiêu chí nào còn yếu đối với từng cá nhân/trường/huyện/tỉnh theo từng bậc học
  Vẽ biểu đồ thể đánh giá được năng lực của từng cá nhân/trường/huyện/tỉnh theo từng bậc học
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Module quản trị

  Cấp quyền sử dụng cho các Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (tài khoản cá nhân)
  Cấp quyền sử dụng cho các phòng, sở và bộ (Tài khoản của Phòng GD/Sở GD/Bộ GD
  Kết xuất cơ sở dữ liêu, tích hợp với các hệ thống TEMIS của dự án ETEP.
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  LIÊN HỆ
  PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền
  Trưởng nhóm nghiên cứu chuẩn Hiệu trưởng trường phổ thông
  DT. 0948989939
  Email. dthuyen@moet.edu.vn  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
  Xin chân thành Cảm ơn!
  4/4/2019
  Phan Ngọc Ẩn (ST)
   
  Gửi ý kiến

  THÔNG BÁO

  Học sinh Trường Tiểu học An Thuận được nghỉ lễ 30/4 và 01/5 bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 năm 2019 đến hết ngày 01 tháng 5 năm 2019. Thứ năm ngày 02 tháng 5 năm 2019 đi học trở lại bình thường.

  Tải văn bản

  Số hiệu Trích yếu
  VBHN 03/2016/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất số 03/2016/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 Hợp nhất Thông tư 22 và Thông tư 30 Quy định đánh giá học sinh tiểu học.
  CT 5972/CT-BGDĐT Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT Về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2016.
  TT 27/2016/TT-BGDĐT Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục.
  TT01/2017TT-BGDĐT Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở.
  TT16/2017TT-BGDĐT Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 07 năm 2017 Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập .
  TT 27/2017/TT-BGDĐT Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2017 Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập .
  TT 29/2017/TT-BGDĐT Thông tư số 29/2017/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 Ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.
  TT 05/2019/TT-BGDĐT

  HỌC SINH ĐẠT GIẢI OLYMPIC TIẾNG ANH - VIOLYMPIC TOÁN

  STT Họ và tên HS Phong trào Ghi chú
  1 Lê Thị Ngọc Tuyết Đạt Olympic Tiếng Anh cấp huyện năm học 2016 - 2017
  2 Tống Minh Thư Đạt Violympic Toán cấp tỉnh năm học 2016 - 2017 280 điểm