LỊCH HĐ ĐẦU NĂM

THỨ NĂM
•09/9/2021
Tựu trường
THỨ SÁU
•10/9/2021
• Tựu trường
THỨ BẢY
•11/9/2021
• Nghỉ
CHỦ NHẬT
•12/9/2021
Sinh hoạt bình thường
THỨ HAI
•13/9/2021
•Thực hiện chương trình
THỨ
•14/9/2021
.....

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

TRUYỆN CƯỜI

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Ngọc Ẩn)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Liên kết website

  Đạo đức Hồ Chí Minh


  NHÂN SỰ 2021-2022

  40. Nguyễn Thị Hương
  • Sinh ngày: …-…-196
  • Ngày vào ngành:…-11-2020
  • Chức vụ hiện nay: Tạp vụ
  • Trình độ văn hóa: TNC 3

  1.Nguyễn Văn Bình
  • Sinh ngày: …-…-1965
  • Ngày vào ngành:…-…-1984
  • Chức vụ hiện nay: Hiệu trưởng
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐSP
  2.Nguyễn Thị Mỹ Linh
  • Sinh ngày: …-…-1973
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Chức vụ hiện nay: Phó Hiệu trưởng
  • Kiêm nhiệm: Phó Bí thư chi bộ
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  3.Phan Thị Tố Hoa
  • Sinh ngày: …-…-1968
  • Ngày vào ngành:…-…-1988
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV dạy lớp 1/2, sáng, chiều TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  4.Nguyễn Thị Bé
  • Sinh ngày: …-…-1969
  • Ngày vào ngành:…-…-1995
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV dạy lớp 1/5, sáng, chiều An Điền
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  5. Trần Thị Thủy
  • Sinh ngày: …-…-1966
  • Ngày vào ngành:…-…-1988
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV dạy Đạo đức 1, 3, 4, 5
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  6. Phan Thị Mỹ
  • Sinh ngày: …-…-19
  • Ngày vào ngành:…-…-19
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV dạy 1/4 sáng chiều An Điền
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  7. Phạm Thị Mộng Tiền
  • Sinh ngày: …-…-1984
  • Ngày vào ngành:…-…-2007
  • Nhiệm vụ hiện nay: GVCN lớp 5/1 - TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  8. Hà Văn Dân
  • Sinh ngày: …-…-1968
  • Ngày vào ngành:…-…-1989
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV dạy TNXH + KH: 1/1, 3/1, 3/2, 4/1, 4/5, 5/1; Đạo đức khối 2
  • Kiêm nhiệm: Phổ cập
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: THSP
  9. Nguyễn Văn Trường
  • Sinh ngày: …-…-1967
  • Ngày vào ngành:…-…-1989
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV dạy THTV + THT khối 2; TNXH + ĐĐ 2/1
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  10. Phù Ngọc Bưởi
  • Sinh ngày: …-…-1972
  • Ngày vào ngành:…-…-1993
  • Chức vụ hiện nay: GV lớp 2/2, sáng chiều TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  11. Phan Văn Hoàng
  • Sinh ngày: …-…-1976
  • Ngày vào ngành:…-…-1996
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV lớp 4/3, chiều TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  12. Trần Thị Phấn
  • Sinh ngày: …-…-1969
  • Ngày vào ngành:…-…-1997
  • Kiêm nhiệm: Tổ trưởng
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV lớp 3/5, sáng An Điền
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  13. Huỳnh Thị Trúc
  • Sinh ngày: …-…-1974
  • Ngày vào ngành:…-…-1999
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV lớp 1/1, sáng, chiều TT
  • Kiêm nhiệm: Tổ trưởng
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHSP
  14. Lê Thị Minh Phượng
  • Sinh ngày: …-…-1972
  • Ngày vào ngành:…-…-1995
  • Kiêm nhiệm:
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV lớp 2/3, sáng, chiều An Ninh
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐSP
  15. Trần Thị Song
  • Sinh ngày: …-…-1966
  • Ngày vào ngành:…-…-1987
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV lớp 3/2, sáng TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  16. Nguyễn Huy Phong
  • Sinh ngày: …-…-1969
  • Ngày vào ngành:…-…-1988
  • Nhiệm vụ: GV dạy Thể dục lớp 3, 4
  • Kiêm nhiệm: Chủ tịch CĐ
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  17. Lê Thị Trúc Linh
  • Sinh ngày: …-…-1969
  • Ngày vào ngành:…-…-1993
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 1/3, sáng, chiều An Điền
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  18. Trần Thị Kim Thoa
  • Sinh ngày: …-…-1984
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 4/4, chiều TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  19. Nguyễn Thị Vân An
  • Sinh ngày: …-…-1988
  • Ngày vào ngành:…-…-2011
  • Nhiệm vụ: GV Tin học dạy lớp 4, 5 + CSDL (3 tiết)
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  20. Phạm Thị Ngọc Chân
  • Sinh ngày: …-…-1988
  • Ngày vào ngành:2010
  • Chức vụ hiện nay: GV Tiếng Anh dạy lớp 4, 5 + LQTA 2

  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHNN
  21. Nguyễn Thị Bạch Trinh
  • Sinh ngày: …-…-1971
  • Ngày vào ngành:…-…-1990
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 4/1, chiều TT
  • Kiêm nhiệm: Tổ trưởng
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  22. Trần Thị Kim Chung
  • Sinh ngày: …-…-1970
  • Ngày vào ngành:…-…-1990
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 4/2, chiều TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  23. Trần Thị Hiền
  • Sinh ngày: …-…-1971
  • Ngày vào ngành:…-…-1989
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 5/3, sáng TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  24. Nguyễn Hoài Thơ
  • Sinh ngày: …-…-1976
  • Ngày vào ngành:…-…-1996
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 2/1, sáng, chiều TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  25. Phan Thị Hòa
  • Sinh ngày: …-…-19
  • Ngày vào ngành:…-…-19
  • Nhiệm vụ: GV dạy 5/4 sáng TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  26. Bùi Thị Thu Hiền
  • Sinh ngày: …-…-1972
  • Ngày vào ngành:…-…-1993
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 5/2, sáng TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐTH
  27.Phan Ngọc Ẩn
  • Sinh ngày: 25-09-1974
  • Ngày vào ngành:01-09-1997
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 3/1, sáng Trung tâm
  • Kiêm nhiệm: Tổ trưởng
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  28. Phù Ngọc Án
  • Sinh ngày: …-…-1970
  • Ngày vào ngành:…-…-1995
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 5/5, sáng TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  29. Trần Văn Tưởng
  • Sinh ngày: …-…-1973
  • Ngày vào ngành:…-…-1996
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 4/5, chiều TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  30. Đặng Hoàng Nhi
  • Sinh ngày: …-…-1973
  • Ngày vào ngành:…-…-1990
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 3/3, sáng An Điền
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  31. Nguyễn Trường Chinh
  • Sinh ngày: …-…-1989
  • Ngày vào ngành:…-…-2011
  • Nhiệm vụ: GV Thể dục khối 1, 5
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHSP
  32. Nguyễn Thị Xuân Liễu
  • Sinh ngày: …-…-1968
  • Ngày vào ngành:…-…-1992
  • Nhiệm vụ: Giáo viên lớp 2/4 sáng, chiều An Ninh
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐSP
  33. Lê Thị Huỳnh Lê
  • Sinh ngày: …-…-1982
  • Ngày vào ngành:…-…-2004
  • Nhiệm vụ: TV - TB
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH, THVT
  34. Phạm Thị Duyên
  • Sinh ngày: …-…-1982
  • Ngày vào ngành:…-…-2011
  • Nhiệm vụ: Kế Toán
  • Kiêm nhiệm: Tổ trưởng VP + KT - VT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: TC
  35.Phạm Thị Kim Phượng
  • Sinh ngày: …-…-19
  • Về trường: 01/7/2021 (Bình Đại)
  • Nhiệm vụ: Tin học 3
  • Kiêm nhiệm:
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐH
  36.Phan Minh Thùy
  • Sinh ngày: …-…-1994
  • Ngày vào ngành: 01-11-2017
  • Nhiệm vụ: Giáo viên dạy TD 2 + kiêm TPT Đội
  • Kiêm nhiệm: Tổ trưởng
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHSPTH
  37.Nguyễn Thị Phương Dung
  • Sinh ngày: …-…-19
  • Ngày về trường: 18-8-2021
  • Nhiệm vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/4 sáng An Điền
  • Kiêm nhiệm:
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHSPTH 38.Nguyễn Thị Thanh Phương
  • Sinh ngày: …-…-19
  • Ngày về trường: 18-8-2021
  • Nhiệm vụ: Giáo viên THTV khối 1 + THT 1/2, 1/3, 1/4, 1/5
  • Kiêm nhiệm:
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHSPTH

  39. Đặng Văn Bé
  • Sinh ngày: …-…-1967
  • Ngày vào • Chức vụ hiện nay: Bảo vệ
  • Trình độ văn hóa: TNC 3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Giáo án > (23 thư mục)


  Lớp 1 (52 bài)
  Pdf-small

  Nghị định 60/2021-NĐ-CP Quy đ...

  Ngày gửi: 2021-10-30 20:32:38

  Pdf-small

  Giải đáp thắc mắc thay sách T...

  Ngày gửi: 2021-07-28 21:03:55

  Pdf-small

  Tài liệu giáo dục An toàn gia...

  Ngày gửi: 2021-07-22 11:15:36

  Word-logo-small

  Phụ lục III TT 28 MẪU THÔNG T...

  Ngày gửi: 2021-07-05 15:54:37


  Lớp 2 (40 bài)
  Word-logo-small

  Tìm hiểu phương pháp Điều tra...

  Ngày gửi: 2021-10-30 21:05:58

  Word-logo-small

  Tìm hiểu Phương pháp tổ chức ...

  Ngày gửi: 2021-10-30 21:02:33

  Word-logo-small

  Phương pháp thảo luận nhóm tr...

  Ngày gửi: 2021-10-30 20:44:42

  Word-logo-small

  Sử dụng PPDH và GD phát triển...

  Ngày gửi: 2021-08-30 11:52:29


  Lớp 3 (171 bài)
  Pdf-small

  KIêmt tra, đánh giá HSTH theo...

  Ngày gửi: 2021-08-30 13:52:55

  Word-logo-small

  Kỹ thuật thu nhận thông tin p...

  Ngày gửi: 2021-08-28 11:32:21

  Word-logo-small

  Kĩ thuật KWL

  Ngày gửi: 2021-08-28 11:30:28

  Word-logo-small

  Kĩ thuật 5W1H

  Ngày gửi: 2021-08-28 11:28:21


  Lớp 4 (25 bài)
  Pdf-small

  Tài liệu giáo dục An toàn gia...

  Ngày gửi: 2021-07-22 13:25:45

  Pdf-small

  Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày...

  Ngày gửi: 2021-06-14 19:06:34

  Pdf-small

  Thông tri 04/2018 TTr-TU Thôn...

  Ngày gửi: 2018-07-27 11:11:04

  Word-logo-small

  Địa chỉ lồng ghép Giáo dục qu...

  Ngày gửi: 2018-07-09 18:44:56


  Âm nhạc (4 bài)
  Pdf-small

  Kiểm tra đánh giá học sinh th...

  Ngày gửi: 2021-09-01 09:11:38

  Pdf-small

  Sử dụng PPDH & GD phát triển ...

  Ngày gửi: 2021-08-30 14:36:59

  Word-logo-small

  Kế hoạch sinh hoạt cụm chuyên...

  Ngày gửi: 2017-10-01 21:20:54

  Pdf-small

  Tài liệu tập huấn Thông tư 22...

  Ngày gửi: 2016-11-14 20:31:10


  Lớp 5 (51 bài)
  Pdf-small

  Tài liệu giáo dục An toàn gia...

  Ngày gửi: 2021-07-22 14:25:42

  Word-logo-small

  Tài liệu hướng dẫn điều chỉnh...

  Ngày gửi: 2021-07-01 21:09:29

  Word-logo-small

  Tài liệu hướng dẫn điều chỉnh...

  Ngày gửi: 2021-07-01 21:07:26

  Word-logo-small

  Tài liệu hướng dẫn điều chỉnh...

  Ngày gửi: 2021-07-01 21:04:18


  Mỹ thuật (3 bài)
  Pdf-small

  Kiểm tra đánh giá HSTH theo h...

  Ngày gửi: 2021-09-01 09:31:50

  Pdf-small

  Sử dụng PPDH & GD phát triển ...

  Ngày gửi: 2021-09-01 09:29:15

  Pdf-small

  Tài liệu tập huấn Thông tư 22...

  Ngày gửi: 2016-11-14 20:33:34


  Thể dục (2 bài)
  Pdf-small

  Kiểm tra đánh giá HS theo hướ...

  Ngày gửi: 2021-08-30 13:58:55

  Pdf-small

  Tài liệu tập huấn Thông tư 22...

  Ngày gửi: 2016-11-14 20:37:50


  Tin học (4 bài)
  Word-logo-small

  Ma trận câu hỏi, điểm môn Tin...

  Ngày gửi: 2017-03-31 22:05:10

  Word-logo-small

  Ma trận phân bổ câu hỏi theo ...

  Ngày gửi: 2017-03-31 22:01:57

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra Tin học lớp 5 cuố...

  Ngày gửi: 2017-03-31 21:53:08

  Pdf-small

  Tài liệu tập huấn Thông tư 22...

  Ngày gửi: 2016-11-14 20:43:36


  Ngoại ngữ (10 bài)
  Word-logo-small

  Hướng dẫn thực hiện đánh giá ...

  Ngày gửi: 2017-03-05 23:27:18

  Word-logo-small

  Quy trình giảng dạy Tiếng Anh...

  Ngày gửi: 2012-01-09 22:24:52

  Word-logo-small

  Nội dung dạy học môn Tiếng Vi...

  Ngày gửi: 2012-01-02 06:15:19

  Word-logo-small

  Dạy học đảm bảo chất lượng mô...

  Ngày gửi: 2012-01-02 06:06:10


  Tư liệu (37 bài)
  Word-logo-small

  Chiến lược phát triển giáo dụ...

  Ngày gửi: 2013-04-18 21:33:48

  Word-logo-small

  Thế nào là phương pháp dạy họ...

  Ngày gửi: 2013-04-18 21:04:44

  Word-logo-small

  Giáo dục đào tạo gắn với phát...

  Ngày gửi: 2013-04-04 21:27:20

  Word-logo-small

  Bảng tương tác thông minh hỗ ...

  Ngày gửi: 2013-04-04 21:16:05


  SKKN (18 bài)
  Word-logo-small

  Mô tả sáng kiến: Điều kiện để...

  Ngày gửi: 2013-04-04 20:31:35

  Word-logo-small

  Đơn yêu cầu công nhận SK: Điề...

  Ngày gửi: 2013-04-04 20:27:40

  Word-logo-small

  Mô tả sáng kiến: Rèn Toán cho...

  Ngày gửi: 2013-04-04 20:23:31

  Word-logo-small

  Đơn yêu cầu công nhận SK: Rèn...

  Ngày gửi: 2013-04-04 20:21:28


  Word-logo-small

  Chương trình kết nạp đảng viên

  Ngày gửi: 2013-04-22 22:54:36

  Word-logo-small

  Quy định số 55 QUY ĐỊNH VỀ CÔ...

  Ngày gửi: 2013-04-22 22:46:52

  Word-logo-small

  Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/...

  Ngày gửi: 2013-04-22 22:43:21

  Word-logo-small

  Quyết định số 46 HD THỰC HIỆN...

  Ngày gửi: 2013-04-22 22:39:36


  Pdf-small

  Hướng dẫn 1477/BHXH-CSXH thực...

  Ngày gửi: 2013-04-29 23:24:10

  Word-logo-small

  Nâng,chuyển ngạch lương, phụ ...

  Ngày gửi: 2013-01-24 21:03:04

  Word-logo-small

  Nghị định số 29 về tuyển dụng...

  Ngày gửi: 2012-07-18 21:39:55

  Word-logo-small

  Lễ tổng kết năm học 2011 - 20...

  Ngày gửi: 2012-05-24 22:46:57  Pdf-small

  Phần mềm thiết kế ô chữ Ca C...

  Ngày gửi: 2012-07-09 23:15:44


  Word-logo-small

  Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày...

  Ngày gửi: 2013-04-22 22:28:04

  Word-logo-small

  Nghị quyết Trung ương 2 về kh...

  Ngày gửi: 2013-04-18 21:40:10

  Word-logo-small

  Câu hỏi trắc nghiệm Nghị quyế...

  Ngày gửi: 2013-04-18 21:15:02

  Word-logo-small

  Nghị quyết số 06/NQ-CP Ban hà...

  Ngày gửi: 2013-04-10 22:19:38


  Word-logo-small

  Quyết định 342-TTg SỬA ĐỔI MỘ...

  Ngày gửi: 2013-04-22 23:10:07

  Pdf-small

  Bộ tiêu chí quốc gia về nông ...

  Ngày gửi: 2013-04-22 23:06:37

  Pdf-small

  Quyết định 491-TTg Về việc ba...

  Ngày gửi: 2013-04-22 23:03:04


  Word-logo-small

  Hướng dẫn Số: 630/BGDĐT-NGCBQ...

  Ngày gửi: 2013-05-06 23:28:01

  Word-logo-small

  Hướng dẫn Số: 3256/BGDĐT-NGCB...

  Ngày gửi: 2013-05-06 23:22:48

  Word-logo-small

  Quyết điịnh Số: 51/2012/QĐ-TT...

  Ngày gửi: 2013-05-06 23:19:29

  Word-logo-small

  Số: 02 /2013/TT-BGDĐT Ban hà...

  Ngày gửi: 2013-05-06 23:16:16


  Word-logo-small

  Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ng...

  Ngày gửi: 2013-05-08 23:14:18

  Pdf-small

  Hướng dẫn 66/HD-HDTĐKT ngày 0...

  Ngày gửi: 2013-05-08 23:10:06

  Word-logo-small

  Thông tư 71/2011/TT-BTC ngày ...

  Ngày gửi: 2013-05-08 23:05:52

  Word-logo-small

  Thông tư số 12-2012-TT-BGD&ĐT...

  Ngày gửi: 2013-05-02 22:42:50


  Word-logo-small

  Nghị định số 13/2010/NĐ-CP Qu...

  Ngày gửi: 2013-04-22 23:30:55

  Pdf-small

  Luật Giao thông đường bộ số 2...

  Ngày gửi: 2013-04-22 23:25:32


  Word-logo-small

  Công văn Số: 2645/BGDĐT-VP V/...

  Ngày gửi: 2013-05-02 22:00:55


  THÔNG BÁO

  Học sinh Trường Tiểu học An Thuận được nghỉ lễ 30/4 và 01/5 bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 năm 2019 đến hết ngày 01 tháng 5 năm 2019. Thứ năm ngày 02 tháng 5 năm 2019 đi học trở lại bình thường.

  Tải văn bản

  Số hiệu Trích yếu
  VBHN 03/2016/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất số 03/2016/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 Hợp nhất Thông tư 22 và Thông tư 30 Quy định đánh giá học sinh tiểu học.
  CT 5972/CT-BGDĐT Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT Về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2016.
  TT 27/2016/TT-BGDĐT Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục.
  TT01/2017TT-BGDĐT Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở.
  TT16/2017TT-BGDĐT Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 07 năm 2017 Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập .
  TT 27/2017/TT-BGDĐT Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2017 Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập .
  TT 29/2017/TT-BGDĐT Thông tư số 29/2017/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 Ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

  HỌC SINH ĐẠT GIẢI OLYMPIC TIẾNG ANH - VIOLYMPIC TOÁN

  STT Họ và tên HS Phong trào Ghi chú
  1 Lê Thị Ngọc Tuyết Đạt Olympic Tiếng Anh cấp huyện năm học 2016 - 2017
  2 Tống Minh Thư Đạt Violympic Toán cấp tỉnh năm học 2016 - 2017 280 điểm