LỊCH HĐ ĐẦU NĂM

THỨ NĂM
•09/9/2021
Tựu trường
THỨ SÁU
•10/9/2021
• Tựu trường
THỨ BẢY
•11/9/2021
• Nghỉ
CHỦ NHẬT
•12/9/2021
Sinh hoạt bình thường
THỨ HAI
•13/9/2021
•Thực hiện chương trình
THỨ
•14/9/2021
.....

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

TRUYỆN CƯỜI

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Ngọc Ẩn)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Liên kết website

  Đạo đức Hồ Chí Minh


  NHÂN SỰ 2021-2022

  41. Nguyễn Thị Hương
  • Sinh ngày: 01-01-1967
  • Ngày vào ngành:…-11-2020
  • Chức vụ hiện nay: Tạp vụ
  • Trình độ văn hóa: TNC 3

  1.Nguyễn Văn Bình
  • Sinh ngày: 10-10-1965
  • Ngày vào ngành:…-…-1984
  • Chức vụ hiện nay: Hiệu trưởng
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐSP
  2.Nguyễn Thị Mỹ Linh
  • Sinh ngày: 29-03-1973
  • Ngày vào ngành:…-…-19…
  • Chức vụ hiện nay: Phó Hiệu trưởng
  • Kiêm nhiệm: Phó Bí thư chi bộ
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  3.Phan Thị Tố Hoa
  • Sinh ngày: 20-03-1968
  • Ngày vào ngành:…-…-1988
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV dạy lớp 1/2, sáng, chiều TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  4.Nguyễn Thị Bé
  • Sinh ngày: 20-04-1969
  • Ngày vào ngành:…-…-1995
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV dạy lớp 1/3, sáng, chiều An Điền
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  5. Nguyễn THị Mộng Nghi
  • Sinh ngày: 13-01-1995
  • Ngày vào ngành:01-08-2022
  • Nhiệm vụ hiện nay: Dạy Tiếng Anh 1, 2, 3
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  6. Phan Thị Mỹ
  • Sinh ngày: 25-11-1988
  • Năm tuyển dụng:…-…-2012
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV dạy 1/4 sáng chiều An Điền
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  7. Phạm Thị Mộng Tiền
  • Sinh ngày: 05-04-1984
  • Năm tuyển dụng:…-…-2007
  • Nhiệm vụ hiện nay: GVCN lớp 5/1 - TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  8. Hà Văn Dân
  • Sinh ngày: 10-10-1968
  • Ngày vào ngành:…-…-1989
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV dạy TNXH + KH: 1/1, 3/1, 3/2, 4/1, 4/5, 5/1; Đạo đức khối 2
  • Kiêm nhiệm: Phổ cập
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: THSP
  9. Nguyễn Văn Trường
  • Sinh ngày: 13-03-1967
  • Ngày vào ngành:…-…-1989
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV dạy THTV + THT khối 2; TNXH + ĐĐ 2/1
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  10. Phù Ngọc Bưởi
  • Sinh ngày: 10-10-1972
  • Ngày vào ngành:…-…-1993
  • Chức vụ hiện nay: GV lớp 2/2, sáng chiều TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  11. Phan Văn Hoàng
  • Sinh ngày: 09-06-1976
  • Ngày vào ngành:…-…-1996
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV lớp 4/3, chiều TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  12. Trần Thị Phấn
  • Sinh ngày: 04-07-1969
  • Ngày vào ngành:…-…-1997
  • Kiêm nhiệm: Tổ trưởng
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV lớp 3/2, sáng - chiều Trung tâm
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  13. Huỳnh Thị Trúc
  • Sinh ngày: 01-08-1974
  • Năm tuyển dụng:…-…-1999
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV lớp 1/1, sáng, chiều TT
  • Kiêm nhiệm: Tổ trưởng
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHSP
  14. Lê Thị Minh Phượng
  • Sinh ngày: 07-07-1972
  • Ngày vào ngành:…-…-1995
  • Kiêm nhiệm:
  • Nhiệm vụ hiện nay: GV lớp 2/3, sáng, chiều An Ninh
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐSP
  15. Trần Minh Trí
  • Sinh ngày: 01-04-1992
  • Ngày vào ngành:01-08-2022
  • Nhiệm vụ hiện nay: Dạy lớp 2/3 sáng - chiều An Điền
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH - Đang học thạc sĩ
  16. Nguyễn Huy Phong
  • Sinh ngày: 30-08-1969
  • Ngày vào ngành:…-…-1988
  • Nhiệm vụ: GV dạy Thể dục lớp 3, 4
  • Kiêm nhiệm: Chủ tịch CĐ
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  17. Lê Thị Trúc Linh
  • Sinh ngày: 30-04-1969
  • Ngày vào ngành:…-…-1993
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 3/3, sáng, chiều An Điền
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  18. Trần Thị Kim Thoa
  • Sinh ngày: 09-10-1984
  • Năm tuyển dụng:…-…-2008
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 4/4, Sáng - chiều An Điền
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  19. Nguyễn Thị Vân An
  • Sinh ngày: 19-05-1988
  • Ngày vào ngành:…-…-2011
  • Nhiệm vụ: GV Tin học dạy lớp 4, 5 + CSDL (3 tiết)
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  20. Phạm Thị Ngọc Chân
  • Sinh ngày: 04-10-1988
  • Năm tuyển dụng:2010
  • Chức vụ hiện nay: GV Tiếng Anh dạy lớp 4, 5 + LQTA 2

  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHNN
  21. Nguyễn Thị Bạch Trinh
  • Sinh ngày: 05-08-1971
  • Ngày vào ngành:…-…-1990
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 4/1, chiều TT
  • Kiêm nhiệm: Tổ trưởng
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  22. Trần Thị Kim Chung
  • Sinh ngày: 06-03-1970
  • Ngày vào ngành:…-…-1990
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 4/2, Sáng - chiều An Điền
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  23. Trần Thị Hiền
  • Sinh ngày: 02-02-1971
  • Ngày vào ngành:…-…-1989
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 5/3, sáng - chiều TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  24. Nguyễn Hoài Thơ
  • Sinh ngày: 27-06-1976
  • Ngày vào ngành:…-…-1996
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 2/1, sáng, chiều TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  25. Phan Thị Hòa
  • Sinh ngày: 30-08-1990
  • Năm tuyển dụng:…-…-2012
  • Nhiệm vụ: GV dạy 5/4 sáng - chiều TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  26. Bùi Thị Thu Hiền
  • Sinh ngày: 02-02-1972
  • Ngày vào ngành:…-…-1993
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 5/2, sáng - chiều TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐTH
  27.Phan Ngọc Ẩn
  • Sinh ngày: 25-09-1974
  • Ngày vào ngành:01-09-1997
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 3/1, sáng - chiều Trung tâm
  • Kiêm nhiệm: Tổ trưởng
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  28. Phù Ngọc Án
  • Sinh ngày: 20-04-1970
  • Ngày vào ngành:…-…-1995
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 5/5, sáng - chiều TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  29. Trần Văn Tưởng
  • Sinh ngày: 12-12-1973
  • Ngày vào ngành:…-…-1996
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 4/5, sáng - chiều TT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐTH
  30. Đặng Hoàng Nhi
  • Sinh ngày: 10-12-1973
  • Ngày vào ngành:…-…-1990
  • Nhiệm vụ: GV dạy lớp 3/3, sáng An Điền
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH
  31. Nguyễn Trường Chinh
  • Sinh ngày: 20-10-1989
  • Năm tuyển dụng:01-10-2011
  • Nhiệm vụ: GV Thể dục khối 1, 5
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHSP
  32. Nguyễn Thị Xuân Liễu
  • Sinh ngày: 24-12-1968
  • Ngày vào ngành:…-…-1992
  • Nhiệm vụ: Giáo viên lớp 2/4 sáng, chiều An Ninh
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: CĐSP
  33. Lê Thị Huỳnh Lê
  • Sinh ngày: 27-10-1982
  • Ngày vào ngành:…-…-2004
  • Nhiệm vụ: TV - TB kiêm CNTT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHTH, THVT
  34. Phạm Thị Duyên
  • Sinh ngày: 30-12-1982
  • Ngày vào ngành:…-…-2011
  • Nhiệm vụ: Kế Toán
  • Kiêm nhiệm: Tổ trưởng VP + KT - VT
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: TC
  35. Nguyễn Thị Nhung
  • Sinh ngày: 03-03-1991
  • Ngày vào ngành:…-…-2011
  • Nhiệm vụ: Kế Toán
  • Kiêm nhiệm: Y tế học đường
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: TCYT
  36.Phạm Thị Kim Phượng
  • Sinh ngày: 25-11-1987
  • Về trường: 01/7/2021, tuyển dụng 10/2011 (Bình Đại)
  • Nhiệm vụ: Tin học 3
  • Kiêm nhiệm:
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐH
  37.Phan Minh Thùy
  • Sinh ngày: 01-04-1994
  • Năm tuyển dụng: 01-11-2017
  • Nhiệm vụ: Giáo viên dạy TD 2 + kiêm TPT Đội
  • Kiêm nhiệm: Tổ trưởng
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHSPTH
  38.Nguyễn Thị Phương Dung
  • Sinh ngày: 10-10-1976
  • Ngày về trường: 18-8-2021
  • Nhiệm vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/4 sáng An Điền
  • Kiêm nhiệm:
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHSPTH 39.Nguyễn Thị Thanh Phương
  • Sinh ngày: 20-07-1978
  • Ngày về trường: 18-8-2021
  • Nhiệm vụ: Giáo viên THTV khối 1 + THT 1/2, 1/3, 1/4, 1/5
  • Kiêm nhiệm:
  • Trình độ văn hóa: TNC 3
  • Trình độ chuyên môn: ĐHSPTH

  40. Đặng Văn Bé
  • Sinh ngày: 10-05-1967
  • Ngày vào • Chức vụ hiện nay: Bảo vệ
  • Trình độ văn hóa: TNC 3

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Giới thiệu chung

  Thư cám ơn !
  PHÒNG GD&ĐT THẠNH PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH AN THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THƯ CẢM ƠN Kính gửi: Các cơ...

  Chi bộ Đảng

  Chi bộ trường Tiểu học An Thuận
  1. Dào Xuân Hồng Bí thư 2. Nguyễn Thị Mỹ Linh Phó Bí thư 3. Phan Ngọc Ẩn Chi ủy viên 4. Lê Thị Minh Phượng Chi ủy viên 5. Lê Thị Trúc Linh Chi ủy viên 6. Trương Thành Sự 7. Trần Thanh Nhã 8. Nguyễn Thị Xuân Liễu 9. Phạm Văn Bé Hai (Tháng 9 nghỉ hưu) 10. Nguyễn Thị Hoàng (30 năm tuổi Đảng) 11. Trần Văn Tưởng 12. Phù Ngọc Án 13. Lê Thị Nhiễu 14. Phan Thị Tố Hoa 15. Phù Ngọc Bưởi 16. Lê Thị Huỳnh Lê 17. Trần Thị Song 18. Nguyễn Thị Bé 19. Phạm...

  Công đoàn trường

  Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học An Thuận nhiệm kỳ 2012 - 2017
  1. Nguyễn Huy Phong - Chủ tịch Công đoàn 2. Bùi Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Công đoàn 3. Phù Ngọc Án - Ủy viên - Chủ nhiệm UBKT 4. Nguyễn Thị Bạch Trinh - Ủy viên - Thủ ủy Công đoàn 5. Trần Thị Phấn - Ủy viên - Trưởng Ban nữ công 6. Trần Bình Triệu - Ủy viên...

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THUẬN
  1. Nguyễn Thị Vân An - Bí thư chi đoàn 2. Nguyễn Hữu Danh - Phó bí thư chi đoàn 3. Nguyễn Thị Nhung 4. Uông Quang Huy...

  Đội TNTP Hồ Chí Minh

  Danh sách Đội viên được khen thưởng năm học 2014 - 2015
  DANH SÁCH ĐỘI VIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG Năm học: 2014 – 2015 TT Họ & tên Lớp Thành tích 1 Dương Thị Thùy Dương 51 Nổi bật trong phong trào hoạt động Đội 470 2 Huỳnh Thị Thu An 51 Nổi bật trong phong trào hoạt động Đội 471 3 Trần Thị Bích Ngọc 55 Nổi bật trong phong trào hoạt động Đội 472 4 Nguyễn Huỳnh Phi Nhung 56 Nổi bật trong phong trào hoạt động Đội 473 5 Dương Kiều Oanh 56 Nổi bật trong phong trào hoạt...

  Cơ cấu tổ chức

  Ban Giám hiệu Trường Tiểu học An Thuận
  1. Đào Xuân Hồng Hiệu trưởng Trình độ chuyên môn: ĐHTH Email: Di động: 0978744280 2. Nguyễn Thị Mỹ Linh Phó Hiệu trưởng Trình độ chuyên môn: CĐTH Email: mylinhthanhphu5 Di động: 01683078231 ...

  Danh sách giáo viên

  Danh sách giáo viên Trường Tiểu học An Thuận đạt CSTĐCS năm 2013 - 2014
  DANH SÁCH CÁ NHÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THUẬN ĐƯỢC UBND HUYỆN CÔNG NHẬN DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ” NĂM HỌC 2013 – 2014 TT HỌ & TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ 1 Đào Xuân Hồng Hiệu trưởng 2 Phù Ngọc Bưởi Giáo viên 3 Nguyễn Thị Hoàng Giáo viên 4 Huỳnh Thị Trúc Giáo viên 5 Lê Thị Minh Phượng Giáo viên 6 Trần Thị Phấn Giáo viên 7 Đặng Hoàng Nhi Giáo viên 8 Nguyễn Thị Bạch Trinh Giáo viên 9 Phù Ngọc Án Giáo...

  Danh sách lớp

  Bìa sổ
  https://www.mediafire.com/folder/gvh976ki694fu94,ualhd2bunjq23p0,gfiopqj0ce78qih,momz667l1ynijdb,1iecy136x6s23j8,km4rx7b91iybprk,emwibtyqijet5qe,gji5wfemu7npl12,3oly154o5jnabhb,85dx1owj8m6hjed,tt7x67xh73b67ka,adj7b8b75r6qo8j,54l2ng8ezz52r1b,9iqa4fcck5zcpao,f9hza9pzxpb3cfd,mkeab6ioy568dqn,6xccd4l1qq4aga1,tb4g3rmmwgxahy3,8gi9ia1etcwm9p3,f5seumw73d0sz4e/shared...

  Văn bản ngành

  Thư chúc mừng 20/11 của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
  Thư chúc mừng của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 20/11/2017 Nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã gửi thư chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục. Cổng thông tin điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư. Kính gửi: Các cô giáo, thầy giáo,...

  Thời khóa biểu

  Thời khóa biểu lớp 5/2 Trường TH An Thuận
  Năm học: 2011 - 2012 THỨTIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU 1 SHDC THỂ DỤC KỂ CHUYỆN TLV TLV 2 TẬP ĐỌC CHÍNH TẢ TẬP ĐỌC THỂ DỤC TOÁN 3 TOÁN LTVC TOÁN LT&C ÂM NHẠC RA CHƠI (20/) 4 ĐẠO ĐỨC TOÁN LỊCH SỬ TOÁN ĐỊA LÍ 5 MĨ THUẬT KHOA HỌC KĨ THUẬT KHOA HỌC SHL 6 GDNGLL PC: Thứ hai ...

  Tin tức

  DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THUẬN NĂM HỌC 2021-2022
  PHÒNG GD&ĐT THẠNH PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THUẬN Độc lập – Tự do- Hạnh phúc An Thuận, ngày 23 tháng 8 năm 2021 DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2021-2022 (Ban hành kèm theo Quyết định số 89, 90/QĐ-THAT ngày 23/8/2021) TT Họ và tên Nhiệm vụ Ghi chú 01 Nguyễn Văn Bình Hiệu trưởng ...

  Thông báo

  THÔNG BÁO NGHỈ BÃO
  13 giờ ngày thứ tư 01 tháng 11 năm 2017 và thứ năm ngày 02/112017 Trường tiểu học thông báo đến tất cả học sinh trường được nghỉ học do áp thấp nhiệt đới và bão số 12....

  THÔNG BÁO

  Học sinh Trường Tiểu học An Thuận được nghỉ lễ 30/4 và 01/5 bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 năm 2019 đến hết ngày 01 tháng 5 năm 2019. Thứ năm ngày 02 tháng 5 năm 2019 đi học trở lại bình thường.

  Tải văn bản

  Số hiệu Trích yếu
  VBHN 03/2016/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất số 03/2016/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 Hợp nhất Thông tư 22 và Thông tư 30 Quy định đánh giá học sinh tiểu học.
  CT 5972/CT-BGDĐT Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT Về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2016.
  TT 27/2016/TT-BGDĐT Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục.
  TT01/2017TT-BGDĐT Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở.
  TT16/2017TT-BGDĐT Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 07 năm 2017 Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập .
  TT 27/2017/TT-BGDĐT Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2017 Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập .
  TT 29/2017/TT-BGDĐT Thông tư số 29/2017/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 Ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

  HỌC SINH ĐẠT GIẢI OLYMPIC TIẾNG ANH - VIOLYMPIC TOÁN

  STT Họ và tên HS Phong trào Ghi chú
  1 Lê Thị Ngọc Tuyết Đạt Olympic Tiếng Anh cấp huyện năm học 2016 - 2017
  2 Tống Minh Thư Đạt Violympic Toán cấp tỉnh năm học 2016 - 2017 280 điểm